EU Strukturni fondovi

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke D.E.M. d.o.o.

O projektu

Tvrtka DEM d.o.o. dana 15.02.2017. godine potpisala je ugovor o provedbi razvojnog projekta pod nazivom „Unapređenje poslovnih procesa u D.E.M. d.o.o.“ s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Projekt je odobren u okviru Poziva na dostavu projektnih prijava „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Tvrtka D.E.M. d.o.o. uspješan je proizvođač dijelova za kućanske aparate pri čemu su njihovi osnovni proizvodi EMI/RFI linijski filtri protiv elektromagnetskih smetnji. Osim njih, tvrtka proizvodi i kuhala za indukcijske ploče za kuhinje, a bavi se i izradom elektroničkih pločica. Isprva formirana kao mali manufakturni obrt, tvrtka je danas izrasla u respektabilnog proizvođača koji godišnje na tržište izbacuje više od 10.000.000 komada raznih EMI/RFI filtera, a u proizvodnji kuhala za indukcijske ploče za kuhanje surađuje s renomiranim svjetskim proizvođačima bijele tehnike kao što su Whirpool, Electolux, Arcelik i dr. Ustrajanje na visokoj kvaliteti isporučenih proizvoda uz istovremene milijunske količine proizvodnje te poštovanje rokova isporuke predstavlja snažan izazov za tvrtku kojeg ona svladava strogim kontrolama svake proizvodne linije te razvojem kontrolnih procesa uz konstantnu edukaciju djelatnika.

Na temelju provedene preliminarne analize tvrtke ustanovljeni su problemi: nepostojanje integralnog sustava za upravljanje resursima (ERP sustav), nepostojanje softvera za vođenje evidencije o radnom vremenu, neadekvatan informatički sustav, otežana interna komunikacija i nekompatibilna računalna oprema. Realizacijom projekta nabaviti će se nova računalna oprema i adekvatan informacijski sustav, što će omogućiti integriranje i unapređivanje svih poslovnih procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, prodaja, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava, financije i računovodstvo. Odobreni projekt potpune informatizacije poslovnih procesa kroz uvođenje integriranog ERP sustava u poslovanje, kao i dodatnih softverskih rješenja, logičan su nastavak ulaganja tvrtke i pokazatelj ozbiljnosti razvoja. Uvođenjem navedenih sustava tvrtka D.E.M. d.o.o. postati će respektabilan partner na svim međunarodnim tržištima.

Podaci o projektu

Opći cilj projekta: Doprinos razvoju mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske te razvoj novih kompetencija.

Specifični cilj: Poboljšanje tržišnog položaja, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja kroz uvođenje novih IKT rješenja u D.E.M. d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 728.467,13 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi:  582.773,71 kn
Odobrena potpora: 524.496,34 KN
Stopa sufinanciranja: 90%
Trajanje projekta: 8 mjeseci
Razdoblje provedbe projekta: listopad 2016. – svibanj 2017.

Očekivani učinici projekta

Uspješna provedba rezultirati će pozitivnim, srednjoročnim i dugoročnim učincima:

 • Povećanje ukupnog prihoda za najmanje 16,83 %
 • Povećanje produktivnosti rada za min 5%
 • Smanjenje troškova proizvodnje za min 2-5%
 • Unaprijeđena znanja i vještine zaposlenika u radu na novim softverima
 • Očuvanje postojećih radnih mjesta
 • Povećanje broja zaposlenih

Elementi projekta

1. Nabava i istalacija računalne opreme

Nadogradnja servera:

 • hard disk s ugradnjom -10 komada
 • RAM memorija s ugradnjom - 8 komada
 • serverski ormar s uređajem za napajanje i ugradnjom
 • uređaj za backup NAS Qnap TS-653
 • kartica za backup
 • zone button
 • terminal s napajanjem i ugradnjom

Internet telekomunikacije:
 • watch guard AP 100 -2 komada
 • watch guard AP 200
 • watch guard AP 300 -2 komada
 • telefonska centrala
 • statična baza za telefone
 • telefoni - 15 komada
 • optički kabel

Ostala oprema:
 • Tablet - 20 komada
 • barcode čitači - 5 komada
 • prijenosno računalo – 2 komada
 • projektor

2. Nabava i istalacija softvera

 • ERP osnovni modul
 • ERP modul PROIZVODNJA
 • Evidencija radnika
 • ERP CRM modul
 • MS visual studio pro
 • Dexperience subscription
 • Autodesk product design
 • Adobe illustrator
 • WINDOWS 2012 Server 5 licenci
 • Microsoft Cal 5 9 licenci
 • Microsoft Hyper -V – licenca
 • Remote desktop - 5 licenci
 • Microsoft office for terminal server - licenca

3. Edukacija zaposlenika

 • Edukacija zaposlenika za rad na novoj informatičkoj opremi i softverima.

4. Promidžba i vidljivost

 • Informiranje javnosti putem radio emisija
 • Objavljivanje novinskog članka
 • Postavljanje naljepnica na opremu
 • Informiranje putem web stranice
 • Informiranje putem promotivnih plakata

5. Upravljanje projektom i administracija

 • Upravljanje projektom
 • Provođenje javne nabave
 • Revizija projekta

Horizontalne teme